Stichting Michiel Löwenberg Foundation

Postadres: Vijverweg 38, 3062 JP Rotterdam
Email: info AT michiellowenbergfoundation DOT nl
KvK nummer 60499605, Fiscaal nummer 853937424
ABN.AMRO Bank, rekeningnummer NL77 ABNA 0571 395 910
De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel om in de breedste zin des woords activiteiten te steunen gericht op de ontplooiing van kinderen die in omstandigheden leven waarin zij onvoldoende mogelijkheden hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling alsmede het steunen van projecten en activiteiten gericht op de bevordering van de leefomstandigheden of de kwaliteit van leven waaronder die van kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.