Stichting Michiel Löwenberg Foundation

Postadres: Vijverweg 38, 3062 JP Rotterdam
Email: info AT michiellowenbergfoundation DOT nl
KvK nummer 60499605, Fiscaal nummer 853937424
ABN.AMRO Bank, rekeningnummer NL77 ABNA 0571 395 910
De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Beleidsplan

De Stichting beoogt om in de komende beleidsperiode financiële middelen te verwerven waarmee zij in het kader van haar doelstelling nieuwe activiteiten kan ondersteunen. Deze middelen zullen naar verwachting verworven worden vooral door donaties van privé personen. In het komende jaar wil de Stichting onder andere steun verschaffen aan de Stichting Join for Joy die een actief programma heeft lopen gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen in Kenia. Laatstgenoemde Stichting Join for Joy organiseert sinds enige jaren kampen voor kinderen waarmee hun buiten het verband van hun normale leefomstandigheden de kans geboden wordt om onder begeleiding en middels een gestructureerd programma o.a. via sport en spel andere kinderen te ontmoeten, het perspectief van hun leven te verruimen, en kennis op te doen over hygiene en andere belangrijke maatschappelijke onderwerpen (bijv inzake HIV preventie). Daarnaast zal de Michiel Löwenberg Foundation andere binnen de doelstelling passende en relevante activiteiten die zich aandienen in overweging nemen voor subsidie.