Stichting Michiel Löwenberg Foundation

Postadres: Vijverweg 38, 3062 JP Rotterdam
Email: info AT michiellowenbergfoundation DOT nl
KvK nummer 60499605, Fiscaal nummer 853937424
ABN.AMRO Bank, rekeningnummer NL77 ABNA 0571 395 910
De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Bestuur

Bob Löwenberg, voorzitter, hoogleraar hematologie, Rotterdam
Joke Löwenberg-Doornbos, secretaris, psychiater, Rotterdam

Evita Spängberg, stewardess, Amsterdam
Mark Löwenberg, maag- darm- en leverarts, Amsterdam
Ester Löwenberg, huisarts, Bussum

Stefan Ras, penningmeester, bankier ABN.AMRO, Amsterdam
Antje van Eikeren, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie, scheepswerf Damen Shipyards, Gorinchem

Martijn Waalboer, Directeur Asto Keukens B.V., Rotterdam
Marc Rottinghuis, zelfstandig ondernemer, directeur Spryng BV, Amsterdam

De leden van het bestuur van de Stichting voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.