Stichting Michiel Löwenberg Foundation

Postadres: Vijverweg 38, 3062 JP Rotterdam
Email: info AT michiellowenbergfoundation DOT nl
KvK nummer 60499605, Fiscaal nummer 853937424
ABN.AMRO Bank, rekeningnummer NL77 ABNA 0571 395 910
De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Home

De Stichting Michiel Löwenberg Foundation is op 15 april 2014 opgericht om concreet inhoud te geven aan het oorspronkelijke gedachtegoed van Michiel Löwenberg. Vanuit deze achtergrond en motivatie steunt de Stichting projecten voor kinderen in Nederland en in de wereld, met de intentie om kinderen die leven in omstandigheden waarin de mogelijkheden beperkt zijn, te helpen hun capaciteiten te ontwikkelen om zelf actief vorm te geven aan hun eigen leven en toekomst.

 

“De Stichting heeft een legaat ontvangen van Hans Löwenberg, die op 10 november 2016 is overleden. Hans, oom van Michiel, droeg Michiel’s inzet voor de ontplooiing van kinderen en de doelstellingen van onze Stichting een warm hart toe.”